9
May
2023

MAPOTIC bude s HARDWARIO pomocí IoT modernizovat systémy sčítání průchodů a průjezdů osob nebo cyklistů

Společně s obecně prospěšnou společností Partnerství chtějí nabízet další IoT inovace do oblasti geolokace a chytrých map

9. května 2023MAPOTIC je úspěšný český startup, který se zaměřuje na mapové aplikace, vizualizace dynamických geolokačních dat a dynamická data nad mapami. Jednou z jeho nových aktivit je datová analytika a mapová vizualizace dat ze sčítačů průchodů lidí nebo průjezdů kol. V minulém roce si úspěšně ověřil svůj koncept v rámci projektu se Sdružením cestovního ruchu Vysoké Tatry a nyní je připraven tuto vyhledávanou službu nabízet u nás i ve světě. Pro český a slovenský trh uzavřel strategickou spolupráci se společností Partnerství o.p.s., která se dlouhodobě zabývá sčítacími systémy a je leadrem tohoto oboru v Česku. Dodavatelem sčítacího hardware a IoT konektivity se stala pak společnost HARDWARIO, která svým partnerům poskytuje ucelené řešení hardwaru, služeb a odborné podpory usnadňující adopci IoT.

„Náším světem jsou mapy a zejména agregace a vizualizace dat nad mapovými podklady. S nástupem moderních IoT zařízení se nám naskytla možnost zásadně akcelerovat nasazení sčítačů v místech, kde není možný provoz z elektrické sítě a kde je obtížné komunikovat standardními GSM technologiemi. Společnost Partnerství nám dodává potřebné know-how, které je základem pro správné nasazení sčítačů a vyhodnocení naměřených dat. Zajištění dodávek inovativních bateriových IoT sčítačů a přenosu dat jsme se rozhodli svěřit renomovanému hráči v této oblasti, a to liberecké společnosti HARDWARIO. Máme nyní v rukou unikátní řešení postavené na IoT bráně CHESTER, které se snadno nasazuje i provozuje. A my se díky tomu můžeme soustředit na zpracování, analýzu a vizualizaci dat, která bude pomáhat organizacím toužícím po informacích o pohybu osob a jiných dopravních prostředků na různých místech ať už jde o města nebo odlehlé lokality, uvádí Ivoš Gajdorus, CEO společnosti.

„Za dobu naší existence jsme nainstalovali stovky sčítačů chodců i cyklistů, které pomáhají monitorovat šetrnou turistiku v chráněných oblastech a destinacích nebo šetrnou dopravu ve městech, a tím poskytují cenná data municipalitám pro plánování kapacit cyklostezek i pěších komunikací. Spolupráce s firmami MAPOTIC a HARDWARIO nám přinese nové možnosti pro rozšíření těchto služeb a velmi se na ni těšíme, doplňuje Luboš Kala, ředitel Partnerství, o.p.s..

„Naše spolupráce s týmem MAPOTIC začala pilotním projektem ve Vysokých Tatrách. V obtížných podmínkách jsme si společně ověřili, že naše řešení je více než konkurenceschopné a umožní podstatné rozšíření sčítacích technologií u nás i ve světě. Z našeho dlouholetého partnerství budou profitovat všechny tři společnosti, a zejména pak města a obce, které se konečně budou moci rozhodovat o rozvoji dopravy a cestovního ruchu nad daty, doplňuje Alan Fabik, spoluzakladatel HARDWARIO.

MAPOTIC

Mapotic je česká firma, která provozuje platformu umožňující tvorbu map a mapových aplikací. Původně začínala s portálem na vytváření komunitních map a nyní se zaměřuje zejména na agregaci geolokačních dat a srozumitelné zobrazování pro koncové uživatele se zaměřením na agregaci a vizualizaci dynamických dat nad mapami.Další informace naleznete na stránkách www.mapotic.com.

HARDWARIO

HARDWARIO je česká technologická společnost, která se zaměřuje na oblast IoT – internetu věcí. Svým zákazníkům poskytuje konfigurovatelná IoT zařízení, konektivitu a cloudové služby. Společně s partnery úspěšně zavádí IoT projekty ve výrobě, energetice, zemědělství, maloobchodě, zdravotnictví nebo správě majetku. Detailnější informace naleznete na stránkách www.hardwario.cz.

Partnerství o.p.s.

Obecně prospěšná společnost Partnerství se zabývá rozvojem šetrných forem cestovního ruchu a zklidňování dopravy s ohledem na životní prostředí. Zabývá se monitoringem cyklistů a pěších pomocí automatických sčítačů, na základě kterých poskytuje data důležitá pro plánování kapacit cyklostezek i pěších komunikací. Další informace naleznete na stránkách www.partnerstvi-ops.cz.

Kontakt

  • MAPOTIC: Ivoš Gajdorus, CEO, ivos.gajdorus@mapotic.com
  • Partnerství: Luboš Kala, ředitel, lubos.kala@partnerstvi-ops.cz
  • HARDWARIO: Alan Fabik, Sales konzultant, alan.fabik@hardwario.com