21
February
2023

Zakladatelé HARDWARIO odkupují část akcií v držení svého andělského investora FS Assets

21. února 2023Zakladatelé společnosti HARDWARIO se dohodli s firmou FS Assets na odkupu části balíku akcií, který tento andělský investor v HARDWARIO drží. Impulsem prodeje je snaha skupiny FS Group se více soustředit na aktivity ve školství, zejména v rámci rozvoje své Střední školy Jana Blahoslava v Hejnicích. V rámci transkace kupují manažeři HARDWARIO 88.000 ks akcií v ceně 17 Kč za jednu akcii, což byla upisovací cena akcií.

„FS Group do nás prostřednictvím FS Assets zainvestovala v roce 2018 a pomohla nám překlenout složitější období po odchodu Jablotronu z naší společnosti. Jejich andělská úloha byla stoprocentně splněna a nyní nastal čas, abychom odkupem části akcií naopak my pomohli FS Group v jejich úsilí při budování moderní školy,“ uvádí Alan Fabik, spoluzakladatel HARDWARIO.

„Našeho rozhodnutí zainvestovat do HARDWARIO rozhodně nelitujeme a jsme moc rádi, že i díky nám firma prosperuje a získala důvěru dalších investorů v rámci veřejné nabídky úpisu akcií na pražské burze. Stále věříme potenciálu HARDWARIO, a i proto prodáváme pouze část našeho balíku akcií. Z prodeje 88.000 ks akcií budeme financovat další rozvoj naší střední školy. Podstatou podnikání skupiny FS Group je totiž podpora sociálních a vzdělávacích projektů našeho vlastníka - Jednoty bratrské,“ doplňuje Jan Křivka, CEO FS Group.

HARDWARIO

HARDWARIO je česká technologická společnost, která se zaměřuje na oblast IoT – internetu věcí. Svým zákazníkům poskytuje konfigurovatelná IoT zařízení, konektivitu a cloudové služby. Společně s partnery úspěšně zavádí IoT projekty ve výrobě, energetice, zemědělství, maloobchodě, zdravotnictví nebo správě majetku. Více informací naleznete na stránkách www.hardwario.cz.

FS ASSETS

FS Assets je investiční společnost, která se zaměřuje na zhodnocování a správu majetku svého vlastníka - církve Jednoty bratrské. Výnosy ze svých aktivit slouží k zajištění finanční stability a naplňování vizí vlastníka, zejména při podpoře jeho sociálních a vzdělávacích projektů. Více informací naleznete na stránkách www.fsassets.cz.

Kontakt

  • Lukáš Fabik (CMO) - e-mail: lukas.fabik@hardwario.com / tel: +420 602 335 265