26
April
2023

Vyjádření Pavla Hübnera, nového CEO společnosti HARDWARIO, Alan Fabika, odcházejícího CEO a Dalibora Dědka, majitele skupiny Jablotron

26. dubna 2023Doplnění k tiskové zprávě ze dne 22. dubna 2023. Vyjádření Pavla Hübnera, nového CEO společnosti HARDWARIO, Alan Fabika, odcházejícího CEO a Dalibora Dědka, majitele skupiny Jablotron.

Vyjádření P. Hübnera, nového CEO společnosti HARDWARIO

 • Dohodnutou spolupráci s Jablotronem považuji za jeden z klíčových a velmi pozitivních milníků rozvoje společnosti, a proto mě mrzí, že reakce trhu na tuto zprávu byly rozporuplné. Vnímám tedy, a uvědomuji si, že informace v původní tiskové zprávě z 22. dubna nemusely být dostačující, a proto společně s Alanem Fabikem a Daliborem Dědkem zveřejňujeme doplnění. Rád bych tímto také investory HARDWARIO ujistil, že komunikace s nimi je pro mě velmi důležitá.
 • Společnost HARDWARIO jsem založil společně s Alanem Fabikem. Do firmy jsem vložil, stejně jako on, kromě financí, i celé své know-how. Firma se pod naším vedením stala jedním z nejviditelnějších hráčů na poli průmyslového IoT, a to nejen v Česku. Rozvoj společnosti byl několikrát podpořen investory, se kterými jsme vždy férově komunikovali a jsem přesvědčen, že jsme si získali jejich důvěru.
 • Příležitost strategicky spolupracovat s Jablotronem přišla v období, kdy úspěšně uzavíráme dlouhodobé kontrakty s našimi partnery - přesně v souladu s našimi plány zveřejněnými v rámci IPO. Partnerství s Jablotronem vnímám jako další posílení našeho růstu, a to co do velikosti týmu, tak prodejů. Po diskuzích s p. Dědkem, jsem se rozhodl tuto vzájemně prospěšnou synergii uchopit. V Jablotronu je celá řada špičkových odborníků. Stejně tak i HARDWARIO získalo během 7 let svého působení expertízu v celé řadě technologických oblastí. Spojením našich sil urychlíme inovaci v oblasti zabezpečovací techniky a vzájemně se doplníme.
 • Věřím, že strategické partnerství s Jablotronem bude mít významný pozitivní odraz v hospodářských výsledcích HARDWARIO a to jak z krátkodobého, tak i dlouhodobého hlediska. Již v roce 2023 by měl podíl zakázek s Jablotronem dosáhnout několika desítek procent plánovaného obratu 56 mil. Kč, a ještě výrazněji se zapsat do plánovaného zisku.
 • Rozhodl jsem se tedy přijmout veškerou zodpovědnost a posunout se na pozici CEO. Abych mohl tuto výzvu realizovat, rozhodl jsem se k nabídce odkupu majoritního podílu od mých kolegů, na které jsme se dohodli, a to za podmínek respektujících mé možnosti, ale s příslibem zachování kontinuity firmy. Ještě jednou zdůrazňuji, že pro odkup akcií jsem využil pouze vlastní prostředky, které jsem získal formou osobní půjčky s osobním ručením. Celá transakce byla provedena bez jakékoliv kapitálové podpory z prostředků HARDWARIO. Můj současný akciový podíl po odkupu akcií činí 53,58 %.

Vyjádření A. Fabika, odcházejícího CEO společnosti HARDWARIO

 • Možnost partnerství s Jablotronem přišla náhle, a to koncem března. V době IPO jsme o ní tedy vůbec nemohli vědět. Kdybychom o ní věděli, tak bychom ji náležitě využili v náš prospěch a investory o ní informovali. Nabídka spolupráce vycházela z aktuální potřeby Jablotronu, který chce akcelerovat vývoj nové řady svých celosvětově populárních alarmů. Tuto obrovskou příležitost mi přednesl Pavel Hübner, kterého pojí s majitelem Jablotronu p. Dědkem dlouholeté přátelství. Pochopil jsem pozitivní dopad partnerství na hospodaření firmy a také přání p. Dědka, aby se novým CEO stal P. Hübner. V souvislosti se změnou ve vedení firmy jsme dále diskutovali i smysluplnost majetkových podílů ostatních členů managementu a došli k závěru, že nejlepším řešením bude předání celkové zodpovědnosti za další směrování HARDWARIO do rukou P. Hübnera. Cena stanovená za odkup byla stanovena dohodou. Cena vychází z našeho přátelství s Pavlem a touhou, aby příběh HARDWARIO dál úspěšně pokračoval.
 • Jsem hluboce přesvědčen, že Pavel svou roli zvládne bez problémů, protože ji vlastně vykonával spolu se mnou po celou dobu existence HARDWARIO. Vždy byl na všech strategických jednáních, a to kvůli jeho vysoce odborným znalostem, které vysoce překračují ty mé. Je rovněž velmi dobře vybaven jazykově a bravurně zvládá diskuse u vysoce odborných témat vývoje hardware a programování. Navíc já osobně zůstanu externím konzultantem HARDWARIO pro oblast B2B prodeje a marketingu, stejně jako můj kolega a synovec Lukáš Fabik. Externím CFO zůstává Tomáš Morava, který bude nadále pomáhat s řízením financí a dle již dříve stanoveného plánu s posilováním interního finančního týmu.

Vyjádření D. Dědka, majitele skupiny Jablotron

 • Pavla Hübnera znám od jeho studentských let, kdy začal pro Jablotron pracovat. Spojuje nás nejen dlouholeté přátelství, ale i celá řada úspěšně uvedených výrobků z dob jeho působení v Jablotronu.
 • Jablotron se v současnosti potýká, stejně jako řada dalších technologických firem, s nedostatkem vývojových kapacit. Protože Pavla a jeho tým znám dlouhá léta, obrátil jsem se na HARDWARIO s možností uzavření strategické spolupráce, která by nám pomohla s doplněním vývojové kapacity. Osobně jsem si přál, aby došlo k posunu na pozici CEO a koncentraci majetkových podílů do rukou Pavla. Zde velmi oceňuji přístup a korektnost A. Fabika a jeho kolegů při rychlém vyřízení transakce a jejich souhlas se vstupem do tohoto partnerství.
 • Firma HARDWARIO s námi bude spolupracovat při vývoji zcela nové řady našich zabezpečovacích systémů. Nám tato spolupráce pomůže s urychlením vývoje. Stejně tak se pro HARDWARIO nabízí další možnosti - např. v rozšíření jejich týmu. Tento krok také bude mít pozitivní dopad na jejich ekonomické výsledky.
 • Rád bych zdůraznil, že cílem tohoto partnerství není převzetí společnosti HARDWARIO. Stejně tak není záměrem skupiny Jablotron absolutní vytížení vývojové kapacity HARDWARIO, protože si uvědomujeme nejen závazky v jejich partnerské síti, ale rovněž rozvoj jejich know-how díky diverzitě zakázek v různých oborech.

Závěr

Ačkoliv je celá transakce úzce spojená se strategickou spoluprací s Jablotronem, firma svoji pozici na trhu a její směřování nijak nemění. Společnost HARDWARIO nadále zůstává na burze a váží si všech investorů, kteří firmu během jejího vstupu na burzu podpořili, a tímto potvrzuje, že i nadále bude plnit své povinnosti.

Deklarovaná strategie v rámci úpisu akcií zůstává stejná. Dlouhodobým cílem HARDWARIO je být lídrem v oblasti digitalizace, připojování fyzických objektů do internetu a s tím spojených cloudových služeb.

HARDWARIO bude posilovat obchodní a vývojový tým, a to nejen díky strategickému partnerství s Jablotronem. Firmě roste objem zakázek a společnost nadále pokračuje v nastavené trajektorii v oblasti vývoje a výroby hardware pro digitalizaci průmyslu. Firma aktivně spolupracuje a bude spolupracovat s celou řadou obchodních partnerů, kterým plní závazky a partnerská síť i nadále poroste.

Prezentace i potvrzení hospodářských výsledků za rok 2022 proběhne na jarním START Day, který se bude konat 15. a 16. května 2023. Bližší informace budou brzy dostupné na webových stránkách HARDWARIO i burzy.

Kontakt

Pavel Hübner, CEO, pavel.hubner@hardwario.com

Úplné znění tiskové zprávy ze dne 22. dubna 2023

22. dubna 2023HARDWARIO pokračuje v uzavírání strategických partnerství v oblasti dodávek IoT řešení a vývoje hardware. Novým významným zákazníkem IoT inovátora HARDWARIO se stává Jablotron. Společnost HARDWARIO bude s touto významnou českou firmu rozvíjet oblast zabezpečovací techniky.

V souvislosti s touto unikátní příležitostí dochází ke změně na pozici CEO, kterou bude nyní zastávat spoluzakladatel a dosavadní technický ředitel Pavel Hübner. Součástí této změny je rovněž koncentrace majoritního podílu, kdy se hlavním akcionářem stává Pavel Hübner, který odkupuje podíly spoluzakladatelů Alana Fabika, Tomáše Moravy a Lukáše Fabika z vlastních prostředků získaných půjčkou.

„Cíle HARDWARIO stanovené v rámci našeho vstupu na burzu zůstávají beze změny. Chceme nadále upevňovat svou pozici inovačního leadera v oblasti internetu věcí a pracovat na řešeních s vysokou přidanou hodnotou, doplňuje Pavel Hübner, spoluzakladatel HARDWARIO a nový ředitel firmy.

Společnosti HARDWARIO se dále daří využívat nových obchodních příležitostí plynoucích z růstu atraktivity IoT oboru. Mezi další nově sjednané strategické spolupráce v oblasti vývoje a dodávek IoT řešení patří projekty s firmami DCT Czech a VANEMA. U obou jde o perspektivní zakázky v rozsahu stovek zařízení ročně. Pro DCT Czech, předního světového výrobce a dodavatele mycích řešení pro elektrotechnický průmysl, mezi jehož zákazníky patří například Continental, Honeywell nebo Philips, HARDWARIO vyvine speciální komunikační moduly do jejich mycích strojů. Pro společnost VANEMA půjde o zařízení pro sběr dat o spotřebě tepla a vody v bytových domech.

Odkup akcií nebyl financován z prostředků získaných z emise akcií.

HARDWARIO

HARDWARIO a.s. je česká technologická společnost, která se zaměřuje na oblast IoT – internetu věcí. Svým zákazníkům poskytuje konfigurovatelná IoT zařízení, konektivitu a cloudové služby. Společně s partnery úspěšně zavádí IoT projekty ve výrobě, energetice, zemědělství, maloobchodě, zdravotnictví nebo správě majetku. Detailnější informace naleznete na stránkách www.hardwario.cz.

Kontakt

 • Pavel Hübner, CEO, pavel.hubner@hardwario.com