Energie a veřejné služby

Společnost HARDWARIO nabízí technologii, která mění způsob výroby, distribuce a spotřeby energie. Naše produkty a řešení bezproblémově propojují zařízení, systémy a obnovitelné zdroje a přispívají tak k bezkonkurenční efektivitě a udržitelnosti v energetice.

Provoz

Chytré sítě a řízení spotřeby energie

Naše zařízení CHESTER s využitím senzorů a chytrých měřičů, podporované technologií IoT, sleduje v reálném čase spotřebu elektřiny a poskytuje cenná data jak spotřebitelům, tak i energetickým společnostem. Díky datově orientovanému přístupu můžete optimalizovat provoz sítě, vyrovnávat nabídku a poptávku a rychle odhalovat výpadky elektřiny a adekvátně na ně reagovat. Současně získáte přehled o spotřebě energie, což vám umožní efektivně šetřit energií a snižovat náklady.

Přírodní zdroje

Integrace obnovitelných zdrojů energie

HARDWARIO hraje klíčovou roli při integraci a řízení decentralizovaných obnovitelných zdrojů energie. Chytré invertory a IoT zařízení monitorují výkon solárních panelů a větrných turbín, díky čemuž zajišťují optimální účinnost. Prediktivní analytika řízená systémem CHESTER navíc pomáhá poskytovatelům energie předvídat výkyvy ve výrobě energie z obnovitelných zdrojů, což jim umožňuje efektivně vyrovnávat síť a ukládat přebytečnou energii pro pozdější využití.

Efektivita

Úspora energie a reakce na poptávku

Díky systému HARDWARIO CHESTER lze integrovat chytrá zařízení, jako jsou termostaty a spotřebiče, do internetu věcí, což umožňuje dálkově řídit spotřebu energie a optimalizovat její využití v souladu s cenami energie a obdobími špičkové spotřeby. Prostřednictvím programů odezvy na poptávku můžete dobrovolně snižovat spotřebu energie během špiček
a přispívat tak k vytvoření stabilnější a efektivnější sítě.

Optimalizace

Energetická účinnost v průmyslovém využití

Průmyslová automatizace a inteligentní senzory založené na systému CHESTER optimalizují energeticky náročné procesy, snižují plýtvání a optimalizují spotřebu energie. Analýza dat v reálném čase umožňuje včasné zásahy a úpravy pro dosažení maximální energetické účinnosti, aniž by došlo ke snížení výkonu výroby.

Předvídání

Prediktivní údržba energetické infrastruktury

Spolehlivost a dlouhá životnost energetické infrastruktury jsou klíčové pro nepřetržitou dodávku energie. Řešení prediktivní údržby na bázi technologie HARDWARIO neustále monitorují stav klíčových aktiv, jako jsou energetické transformátory a rozvodny. Analyzováním dat ze senzorů mohou energetické společnosti předvídat potenciální poruchy a plánovat údržbu proaktivně, čímž se vyhnou nákladným odstávkám a zlepší celkovou výkonnost infrastruktury.

Proč HARDWARIO

Budoucnost ve Vašem dosahu

Naše produkty lze využít ve všech aspektech navrhování, od výstavby, správy budov, inteligentní automatizace až po udržitelné postupy. S našimi technologiemi můžete vytvářet budovy, které jsou nejen efektivní a bezpečné, ale také připravené na potřeby uživatelů a životního prostředí. Neváhejte nás kontaktovat a vydejme se na cestu k chytřejší budoucnosti.

Ekosystém CHESTER se všemi rozšířeními, rozšiřujícími deskami, skříněmi a externími senzory