Výroba

Transformační potenciál produktů HARDWARIO přetváří továrny a výrobní linky, umožňuje výrobcům dosáhnout dosud nepoznaných úrovní efektivity, produktivity a konkurenceschopnosti. Naše technologie je koncipována tak, aby bezdrátově a neinvazivně propojila zařízení a stroje, poskytující tak komplexní přehled o jejich provozu.

Provoz

Chytrá výroba a prediktivní údržba

Systém CHESTER spolu se svými senzory shromažďuje v reálném čase data o výkonu zařízení, stavu strojů a výrobních ukazatelích. Analyzováním těchto dat lze identifikovat neefektivity, což vede k optimalizaci výrobních procesů a snížení doby odstávek. Díky prediktivní údržbě založené na IoT je možné předvídat poruchy zařízení a provádět údržbu proaktivně, což zajišťuje bezproblémový provoz a minimalizuje náklady spojené s výpadky.

Inventář

Viditelnost a efektivita dodavatelského řetězce

HARDWARIO pomáhá zajistit komplexní přehled v celém dodavatelském řetězci. Sledováním surovin, rozpracované výroby a hotového zboží pomocí tagů RFID a senzorů IoT získáte přehled o stavu zásob, umístění výrobků a stavu expedice v reálném čase. Naše technologie umožňuje výrobu přesně na čas, snižuje náklady na zásoby a zlepšuje celkové řízení logistiky.

Dohled

Kontrola kvality a zjišťování závad

Udržování stálé kvality výrobků je ve výrobě nejdůležitější. Systémy kontroly kvality poháněné produkty HARDWARIO využívají pokročilé senzory ke kontrole výrobků během výroby  i po ní a s větší přesností odhalují vady a anomálie. Analýza dat v reálném čase umožňuje rychlé zásahy a úpravy procesů, což snižuje plýtvání a zajišťuje, že se na trh dostanou pouze vysoce kvalitní výrobky.

Bezpečnost

Bezpečnost pracovníků
a ergonomie

Naše zařízení hrají klíčovou roli při zajištění bezpečnosti zaměstnanců na pracovišti. HARDWARIO CHESTER je vybavený senzory, které monitorují pohyb zaměstnanců a sledují údaje o prostředí. Dokáží tak identifikovat potenciální nebezpečí a poskytovat upozornění na rizikové situace. Výrobci mohou dále využívat IoT k optimalizaci ergonomie pracoviště, čímž snižují riziko úrazů a zvyšují celkovou produktivitu zaměstnanců.

Zdroje

Energetická efektivita
a udržitelnost

Výrobní procesy mohou být náročné na zdroje, ale společnost HARDWARIO nabízí řešení pro vyšší energetickou účinnost a udržitelnost. Chytré systémy řízení spotřeby energie založené na naší technologii analyzují vzorce spotřeby energie, identifikují oblasti plýtvání a optimalizují využití energie. Můžete tak do svých provozů začlenit obnovitelné zdroje energie, snížit uhlíkovou stopu a přispět ke globálním cílům udržitelnosti.

Vedení

Rozhodování na základě dat a analytika

Skutečná síla našich zařízení spočívá v jejich schopnosti generovat a analyzovat obrovské množství dat. Internet věcí sbírá informace zrůzných zdrojů, včetně strojů, senzorů a výrobních systémů. Díky pokročilé analytice můžete získat cenné poznatky, které slouží jako podklad pro strategické rozhodování, identifikovat trendy a optimalizovat procesy, což podporuje růst a inovace.

Proč HARDWARIO

Budoucnost ve Vašem dosahu

Naše produkty lze využít ve všech aspektech navrhování, od výstavby, správy budov, inteligentní automatizace až po udržitelné postupy. S našimi technologiemi můžete vytvářet budovy, které jsou nejen efektivní a bezpečné, ale také připravené na potřeby uživatelů a životního prostředí. Neváhejte nás kontaktovat a vydejme se na cestu k chytřejší budoucnosti.

Ekosystém CHESTER se všemi rozšířeními, rozšiřujícími deskami, skříněmi a externími senzory