IFRAMIX zlepšuje blahobyt hospodářských zvířat pomocí HARDWARIO

Společnost
IFRAMIX
Použitá zařízení

CHESTER NB
COOPER SF

Odvětví
ZEMĚDĚLSTVÍ

IFRAMIX, česká společnost a člen přední francouzské skupiny CCPA, je lídrem na trhu s krmivy.Její úspěch je založen na dlouhodobém výzkumu. Neustále vyvíjejí nové přírodní produkty, které snižují množství používaných léčiv a udržují vynikající zdravotní stav zvířat. Jedním z jejich aktuálních témat je prevence stresu zvířat vyvolaného například nevhodnou teplotou a vlhkostí v chovech. Zejména v letním období kvůli tomu zemědělci utrpí velké ekonomické ztráty. Společnost IFRAMIX nás požádala o sadu mobilních senzorů pro detekci tohoto problému.

Stručný popis: chceme, aby zemědělci mohli měřit podmínky, ve kterých jejich zvířata žijí.

Ve společnosti IFRAMIX mají díky svým dlouholetým zkušenostem dobré znalosti o hospodářských zvířatech. Zvířata vnímají jako vrcholové sportovce. Stejně jako sportovci potřebují i zvířata vynikající podmínky, aby podávala vynikající výkony. A nejde jen o výživu, ale také o podmínky, ve kterých žijí.

Zvířata, například dojnice, jsou velmi citlivá na okolní teplotu a vlhkost vzduchu, zejména při vysoké produkci. Tyto dva faktory způsobují tepelný stres, označovaný jako THI (Temperature Humidity Index). Tepelný stres výrazně snižuje užitkovost a může způsobit úhyn. Dojnice tak produkují méně mléka a zhoršuje se jeho kvalita. Zvířata nedostatečně rostou, což se odráží v nižších ziscích zemědělců.

Proto musí zemědělci pro efektivní hospodaření podrobně znát předpověď počasí a klimatické podmínky na farmě. Často je znají, ale berou v úvahu jen několik faktorů nebo je měří nepravidelně a data zpětně nezpracovávají. Takové údaje jsou nepřesné a zavádějící. Například samotná okolní teplota není vypovídající a při měření je třeba ještě zohlednit vlhkost vzduchu.

Společnost IFRAMIX se dlouhodobě zabývá problematikou tepelného stresu zvířat a v rámci projektu AXION vyvíjí inovativní řešení pro všechny kategorie zvířat, jako jsou krmné doplňky na bázi přírodních rostlinných extraktů. Jsou také obeznámeni s technologickými podpůrnými prostředky. Jejich aplikace Thermotool pro chytré telefony dokáže předpovědět úroveň tepelného stresu na několik dní dopředu, takže chovatelé mohou včas připravit doporučená chovatelská opatření. Například lze do krmiva přidávat speciální iontové a bylinné přípravky, upravit krmnou dávku

Zemědělci a společnost IFRAMIX získají potřebné informace o plemeni neustálým měřením teploty a vlhkosti. Proto nás požádali, abychom vymysleli a vytvořili zařízení, které tato data zabezpečí.

V souladu s těmito požadavky jsme použili dvě různé platformy, CHESTER NB a COOPER SF. Každá z nich využívá ke komunikaci chytrých zařízení jinou síť. CHESTER využívá datovou síť Vodafone NB-IoT a COOPER je připojen k síti Sigfox. Obě platformy navíc splňují požadavky na funkčnost a kvalitu zařízení.

Proto jsme tyto technologie použili pro spolehlivá měření:

  • čidla teploty, vlhkosti a CO₂ ze zařízení CHESTER a COOPER;
  • komunikace v sítích Sigfox a NB-IoT;
  • vlastní rozhraní API umožňující připojení k internímu systému klienta.

IFRAMIX poskytuje zemědělcům senzory v rámci své obchodní politiky. Tyto senzory sbírají data přímo na farmě a ukládají je do podnikové platformy mateřské skupiny CCPA. Zemědělci si mohou data snadno prohlížet prostřednictvím webového rozhraní a aplikace pro chytré telefony. Data poskytují okamžitý přehled o teplotě, vlhkosti, úrovni CO₂ a tepelném stresu (THI), včetně očekávaného vývoje THI.

Naše řešení: snadno ovladatelné senzory, které sbírají potřebná data.

V souvislosti s novým zařízením se vyskytlo mnoho výzev:

  • Zařízení musí být bezdrátové a musí mít dlouhou výdrž baterie, aby ho zemědělci mohli podle potřeby přemisťovat.
  • Komunikace musí být univerzální bez ohledu na poskytovatele datového připojení a musí být zajištěna i v oblastech, které nejsou pokryty standardní sítí GSM.
  • Zařízení musí být integrováno do vnitřního systému CCPA bez ohledu na jeho typ a komunikační trasu.

Na základě získaných údajů pomáhá IFRAMIX optimalizovat podmínky hospodaření. Ve společnosti pracuje tým odborníků se zkušenostmi v oblasti výživy a zdraví zvířat, kteří navrhují zlepšení na základě potenciálu zemědělců. Kromě jednotlivých farmářů pracuje s daty také celá společnost CCPA, která z nich vyvozuje obecné závěry a pracuje na dalších inovacích v oblasti optimalizace chovu hospodářských zvířat.‍

Výsledek: zavedli jsme internet věcí do chovu hospodářských zvířat.

IFRAMIX je nejen dodavatelem krmiv, ale také odborníkem a inovátorem. Neustále zlepšuje podmínky chovu hospodářských zvířat, a tím zvyšuje produkci a zisk zemědělců. Díky společnému projektu se společností IFRAMIX jsme posunuli technologie v zemědělství na vyšší úroveň a společně jsme dokázali, že internet věcí lze využít i v tomto tradičním odvětví. I v zemědělství hrají data a jejich analýza důležitou roli.

Senzory doporučujeme všem zemědělcům, kteří chtějí dosáhnout dobrých hospodářských výsledků a zajistit zvířatům pohodlné podmínky, což jsou dva neoddělitelné aspekty. Kromě toho má projekt potenciál rozšířit se na mezinárodní úrovni díky tomu, že mateřská skupina CCPA vyvíjí obchodní aktivity v několika zemích.

Podívejte se na více řešení
Pomohli jsme společnosti E.ON vyhodnotit kabelové boxy online
Pomohli jsme společnosti E.ON vyhodnotit kabelové boxy online

Připravte svůj projekt s HARDWARIO

Naše konfigurovatelné a snadno použitelné produkty vám pomohou realizovat vaše projekty, aniž byste museli vytvářet vlastní hardwarové řešení. Pokud však máte nějaký projekt, který naše hotová zařízení nepodporují, nebo máte specifičtější potřeby, můžeme vám poskytnout řešení na míru založené na našem hardwaru.
Naše zařízení jsou navíc vyrobena s ohledem na vývojáře. Můžete si vytvořit vlastní firmware pro TOWER nebo si pořídit náš CHESTER DevKit a začít vytvářet aplikace připravené pro moderní průmysl.