HARDWARIO
Cloud

Soubor cloudových služeb pro správu zařízení HARDWARIO a práci s daty - poskytování IoT konektivity, REST API a nastavení callbacků.

Popis HARDWARIO Cloud

Přehledná správa vašich zařízení

Prostřednictvím webového portálu máte přístup ke všem vašim zařízením HARDWARIO. Nezávisle na komunikační technologii můžete všechny spravovat na jednom místě a seskupovat je do organizací, skupin a přidělovat přístup uživatelům.

Snadná integrace pomocí Callbacků

Pro jednotlivé skupiny zařízení můžete jednoduše vytvořit libovolný počet Callbacků a integrovat tak zařízení s vaším systémem nebo populárními aplikacemi od Microsoft, Amazon, Ubidots, Blynk a dalšími.

Dokumentované REST API

K integraci zařízení s vašim systémem můžete využít také REST API. Jeho přehledná dokumentace je dostupný online a s integrací tak můžete začít ihned.

api.hardwario.cloud

Bezpečné a robustní řešení

HARDWARIO Cloud je škálovatelné cloudové řešení splňující přísné bezpečnostní požadavky. Data jsou pro vás uloženy minimálně 1 rok a můžete se spolehnout na osobní podporu.

Nabídka HARDWARIO Cloud

Cena HARDWARIO Cloud je 50 Kč / zařízení / měsíc. Součástí ceny je přístup do webového portálu, možnost nastavit Callbacky a využívat REST API a také IoT konektivita podle zvolené technologie.

Rezervujte si 30minutovou online konzultaci vašeho projektu zdarma

Alan Fabik, CEO HARDWARIO

Najít termín

Custom integrations and branding on customer's request

Extended 3-year warranty and 100-day trial period

Personal technical support in the deployment phase