Monitoring vlivu klimatických změn na růst stromů pomocí IoT

Podívejte se na záznam webináře, ve kterém vám ukážeme, jak jsme společně s Vodafone UK zvládli výzvu anglického Ministerstva životního prostředí a usnadnili mu sběr dat pro výzkum vlivu změn klimatických podmínek na růst stromů. Konkrétně se budeme bavit o implementaci NB-IoT technologie, zařízeních HARDWARIO CHESTER a EMS Dendrometr, REST API a aplikaci Grafana.