Příklad použití CHESTER

Telemetrie dat z offline zařízení

Pomocí celé řady rozhraní dokáže CHESTER připojit a sbírat data ze zařízení, která běžně nejsou připojena k internetu nebo vnitřní počítačové síti.

Díky své odolnosti vůči prachu a vodě a teplotnímu rozsahu je vhodným řešením projektů telemetrie dat v těžkém průmyslu, retailu i skladování.

Nízká spotřeba a LPWAN konektivita umožňují nasazení i v místech nepokrytých GSM signálem a bez připojení k elektrické síti.

Moduly a rozhraní

Rozhraní Modul
Externí analogové vstupy 0 - 28 V CHESTER-X0C
1-Wire CHESTER-X1
TTL/CMOS UART CHESTER-X2A
RS-485 - MODBUS CHESTER-X2B
Proudová smyčka 4 - 20 mA CHESTER-X4C
Tenzometr CHESTER-X6
Příklady projektů

Měření celkové efektivnosti zařízení (OEE)

Telemetrie dat z brzdových systémů na velkorypadle v povrchovém dole

Monitoring katodové ochrany potrubí

Monitoring průmyslových vah

Rezervujte si 30minutovou konzultaci vašeho projektu zdarma

Alan Fabik, CEO HARDWARIO

Domluvit schůzku