Příklad použití CHESTER

Monitoring environmentálních veličin

CHESTER dokáže zpracovávat data z celé řady environmentálních senzorů, např. teploty, relativní vlhkosti, oxidů dusíku a síry, půdní vlhkosti a dalších.

Díky své odolnosti vůči prachu a vodě a teplotnímu rozsahu je vhodným řešením do náročných venkovních projektů v oblasti zemědělství, lesnictví, vodohospodářství i průmyslu.

Nízká spotřeba a LPWAN konektivita umožňují nasazení i v místech nepokrytých GSM signálem a bez připojení k elektrické síti.

Moduly a rozhraní

Rozhraní Modul
I2C periferie CHESTER-X0A
1-Wire CHESTER-X1
Příklady projektů

Monitoring vlhkosti v kabelových skříních pro kontrolu jejich kvality

Monitoring kvality ovzduší s využitím billboardů

Měření lokální teploty u lapačů kůrovce

Monitoring vlhkosti půdy v lesích

Rezervujte si 30minutovou konzultaci vašeho projektu zdarma

Alan Fabik, CEO HARDWARIO

Domluvit schůzku