Příručka k sadě Start

Naučte se internet věcí na reálných projektech.

HARDWARIO TOWER je průmyslová stavebnice, se kterou si jednoduše postavíte váš Internet věcí (IoT). Stavebnice obsahuje více než 50 modulů, ze kterých se snadno staví IoT zařízení pro průmysl 4.0, aktivní STEM vzdělávání a projekty chytré domácnosti. Vytvořené IoT prvky mají velmi nízkou spotřebu a dokáží běžet z baterií po dobu několika let. Stavebnice je open-source, v průmyslové kvalitě a s širokou nabídkou IoT konektivity. Součástí je aplikace Playground pro správu zařízení a nastavení funkcí.

Základní sadou pro začátek je Starter Bundle, který lze snadno rozšířit o další moduly. Tato příručka vás seznámí s jednotlivými prvky stavebnice, provede vás postavením prvního IoT zařízení a úvodními projekty.

Krok 1Sestavení zařízení z modulů Starter Bundle

Jdeme na to
HARDWARIO Playground

Seznamte se s moduly, které jsou obsaženy v našem Starter Bundle.

Základní funkcí tohoto balíčku je tlačítko. Ale protože je náš Core Module osazen i 3osým akcelerometrem a teploměrem, tak nám tato sestava vystačí na spoustu dalších projektů.

Věděli jste? Akcelerometr už podle svého názvu měří pohybovou akceleraci – zrychlení (m/s2), a to ideálně ve všech třech osách trojrozměrného světa. Pak mluvíme o tzv. trojosém akcelerometru. Pokud bude akcelerometr namířený osou X vpřed, platí: "X" – měří zrychlení pohybu dopředu a dozadu "Y" – měří zrychlení pohybu doleva a doprava "Z" – měří zrychlení pohybu nahoru a dolů

HARDWARIO Playground

Postup sestavení:

 1. Nasaďte černý Button Module na červený Core Module. Pro dodržení správné orientace je jeden pin na modulech vždy vynechán a jedna díra na konektoru zaslepená. Buďte při nasazování opatrní, ať se piny nezlomí. Ohnuté piny však můžete snadno narovnat.
 2. Do žlutého Battery Modulu vložte baterie a nasaďte ho na druhou stranu červeného Core Module.
 3. Celou sestavu vložte do krabičky vytištěné na 3D tiskárně a zajistěte gumičkami.
 4. Nakonec složte USB Radio Dongle. Destičku vložte do černé krabičky s logem HARDWARIO.

Máte to správně, pokud:

HARDWARIO Playground
HARDWARIO Playground
HARDWARIO Playground

Krok 2Připravte si počítač

Jdeme na to
HARDWARIO Playground

Pro konfiguraci sestavy, spárování s USB Radio Dongle a propojení s dalšími sestavami, budete potřebovat naši aplikaci HARDWARIO Playground.

 1. Stáhněte si do počítače aplikaci Playground. Vyberte si z nabídky podle svého operačního systému.
 2. Aplikaci spusťte.
HARDWARIO Playground

Krok 3Spárování sestavy s USB Radio Dongle

Jdeme na to
HARDWARIO Playground

Nyní propojíme hardware s aplikací, a sestavu začneme ovládat z počítače.

 1. Upozornění: Před párováním vyndejte ze sestavy baterie.
 2. Nejdřív zasuňte USB Radio Dongle do USB portu vašeho počítače.
 3. V aplikaci Playground klikněte na záložku Devices.
 4. Klikněte na tlačítko Connect. Aplikace se připojí k vašemu USB Radio Dongle.
 5. Klikněte na tlačítko Start pairing.
 6. Nyní vložte do sestavy baterie. Tímto se do systému rádiem vyšle párovací signál. LED na Core Modulu červeně blikne, jako potvrzení vyslání párovacího signálu.
 7. V seznamu zařízení se objeví ID vaší sestavy a ve sloupci Alias název „push-button:0”
HARDWARIO Playground

Vše proběhne bezproblémově, pokud:

Krok 43 úvodní projekty na rozjezd

Jdeme na to
HARDWARIO Playground

Nyní si ukážeme možnosti naší IoT stavebnice na 3 jednoduchých projektech./p>

I. Monitoring teploty ve vnitřním prostředí

Vaše startovní sestava bude měřit okolní teplotu. Využití této funkce najdeme například v projektech monitoringu kvality vnitřního prostředí nebo prediktivní údržby.

 1. Spárujte USB Radio Dongle se sestavou podle návodu výše.
 2. Otevřete v aplikaci záložku Messages. Automaticky uvidíte zprávy obsahující naměřenou teplotu. Teplota se měří každých 30 sekund a do systému odesílá data každých 15 minut. Pokud však dojde k nárůstu mezi dvěma měřeními o více než 0,2°C, dojde k okamžitému odeslání. Proto pro urychlení odeslání naměřené teploty a zobrazení zprávy v seznamu Messages na sestavu dýchněte teplý vzduch.

Náš tip: Vložte sestavu na chvíli do lednice a sledujte, jak se mění teplota.

HARDWARIO Playground

II. Monitoring orientace zařízení

Vaše startovní sestava bude monitorovat otřes, náklon a svou orientaci. Využití této funkce najdete například jako hlásič neoprávněné manipulace a v projektech monioringu OEE (efektivnosti výrobních zařízení).

 1. Spárujte USB Radio Dongle s se sestavou podle návodu výše.
 2. Otevřete v aplikaci záložku Messages. Automaticky uvidíte zprávy obsahující orientaci sestavy podle logiky házecí kostky. Pro urychlení odeslání nové polohy sestavy a zobrazení zprávy v seznamu Messages sestavou otáčejte.

Náš tip: Použijte krabičku jako chytrou házecí kostku.

HARDWARIO Playground

III. Univerzální tlačítko

Jedněmi z nejvíce rozšířených IoT projektů jsou ty, které používají IoT tlačítko. Využití nachází v systémech ANDON nebo při počítání nekvalitních výrobků v rámci výpočtu OEE.

 1. Spárujte USB Radio Dongle se sestavou podle návodu výše.
 2. Otevřete v aplikaci záložku Messages. Zmáčkněte tlačítko a uvidíte zprávy obsahující pořadové číslo zmáčknutí.

Náš tip: V pokročilejších projektech se naučíte ještě zajímavější funkce. Třeba jak tlačítko propojit s aplikací na mobilním telefonu a generovat na něm notifikace.

HARDWARIO Playground
HARDWARIO Playground