Případová studie

Pro IFRAMIX dodáváme senzory pro zlepšování životních podmínek hospodářských zvířat

Společnosti
IFRAMIX
Industry
Agriculture
Produkt
CHESTER & COOPER

Česká firma IFRAMIX, člen významné francouzské skupiny CCPA, je leaderem na trhu krmiv pro hospodářská zvířata. Za jejich úspěchem stojí dlouholetý výzkum. Neustále vyvíjejí nové přírodní produkty, se kterými snižují množství používaných léčiv a udržují vynikající zdravotní stav zvířat. Jedním z jejich aktuálních témat je prevence stresu zvířat, například z nevhodné teploty a vlhkosti. Kvůli tomu dochází k velkým ekonomickým ztrátám chovatelů, zejména v letním období. IFRAMIX nás požádal o sadu mobilních senzorů, které tento problém odhalí.

The brief

Výchozí stav: chceme, aby chovatelé mohli měřit podmínky, ve kterých zvířata žijí

V IFRAMIXu hospodářským zvířatům díky dlouhodobým zkušenostem dobře rozumějí. Na zvířata nahlížejí jako na vrcholové sportovce. Stejně jako sportovci i zvířata potřebují pro vynikající výkon vynikající podmínky. A zdaleka nejde jen o výživu, ale také o prostředí, ve kterém žijí.

Zvířata, například kvalitní dojnice, jsou velmi citlivá na teplotu prostředí a vlhkost vzduchu, obzvlášť při vysoké produkci. Z těchto dvou faktorů vzniká teplotní stres, uváděný jako THI (Temperature Humidity Index). Teplotní stres výrazně snižuje užitkovost a může způsobit i úhyn. Dojnice tedy dojí méně mléka a jeho kvalita se snižuje. Zvířata dostatečně nemohutní, snižuje se jejich imunita a to vše se chovatelům odráží v nižších ziscích.

Pro efektivní nastavení chovu proto musí chovatel detailně znát meteorologickou předpověď i aktuální situaci. Často o nich sice má povědomí, ale zohledňuje málo faktorů nebo měří nepravidelně a data zpětně neanalyzuje. Taková data bývají nepřesná a zavádějící. Například samotná teplota prostředí není vypovídající, při měření se musí zohlednit ještě vlhkost vzduchu.

Zajímá vás příběh
celé případové studie?

Získejte tuto a další případové studie

Stáhnout případovky