Případová studie

Monitorujeme produktivitu strojů a lidí ve výrobě společnosti ArcelorMittal

Společnost
ArcelorMittal
Industry
Výroba
Produkt
CHESTER

Historie společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná sahá až do roku 1918. Jejím hlavním zaměřením je výroba a prodej podélně svařovaných ocelových tenkostěnných profilů a trubek a tenkostěnných profilů otevřených. Výrobky jsou využívány v nejrůznějších projektech, například v automobilovém průmyslu a stavebnictví. Původní název společnosti JÄKL se stal díky kvalitě výroby akronymem pro kvalitní ocelové profily.

Výzva: Nemáme přesná data o výrobě

Před zahájením spolupráce společnost využívala pouze data, která lokálně posbírali operátoři ve výrobě, nebo data, která byla dostupná až zpětně. Většina strojů sice disponuje PLC, žádný z nich však není připojen k internetové síti a data se tak nezpracovávají. Našim úkolem bylo získat ze strojů základní informace o efektivitě výroby a předat je srozumitelně managementu a také internímu IT oddělení.

Přečtěte si celou případovou studii

Stáhněte si tuto a další případové studie.

Stáhnout případovky