9. červen 2020 3 min. čtení

LPWAN - technologie, které mění IoT

Vnímáme rozvoj LPWAN sítí jako obrovskou příležitost a zlomovou technologii pro nasazování IoT aplikací - a to jak v průmyslové oblasti (IIoT - Industrial Internet of Things), tak ve spotřebním sektoru (CIoT - Consumer Internet of Things)

LPWAN - technologie, které mění IoT

Jedna ze základních podstat internetu věcí je připojování fyzických produktů do internetu. Cest jak tohoto lze docílit je dnes celá řada. Některé způsoby ale staví do cesty často komplikované překážky - například v případě Ethernet (LAN) spojení musíte kromě kabeláže a napájení zajistit provisioning do sítě (IP adresa, brána, maska, atd.).

V případě WiFi sice odpadne nutnost kabeláže, ale stále potřebujete vyřešit připojení do sítě a navíc získat a do zařízení nastavit WiFi konfiguraci. V případě WiFi na napájení z baterií ve většině případů můžete zapomenout. Nezřídka IoT produkty postavené na WiFi technologii narážejí na problémy se spolehlivostí (rušení v pásmu 2.4 / 5 GHz) a kompatibilitou s celou řadou síťových routerů různé kvality.

GPRS je na konci životnosti

Situace se výrazně zlepšila s příchodem a následně neustálým zlevňováním přenosových technologií provozovanými mobilními operátory. Přelomovou, a ve světě M2M stále dominantní, technologií je GPRS.

Integrací 2G modemu a SIM karty do zařízení vyřešíte problém s nutností nastavení připojení zařízení do místní sítě - zařízení je schopné spolehlivě pracovat na většině míst a pro některé aplikace dokonce můžete uvažovat bateriové napájení. Nicméně energetická efektivita pro tzv. low-power (nízkoenergetická) zařízení, které mají spolehlivě pracovat na baterii několik let nenabízí GPRS optimální poměr spotřebované energie na množství přenesených dat.

V neposlední řadě začíná sítím 2G (a tedy GPRS komunikaci) zvonit hrana - někteří operátoři již přistoupili k vypnutí a nebo učinili časově omezený závazek, do kdy plánují garantovat provoz 2G sítě. Ačkoliv nenastane náhlá změna, je nutné se na tuto situaci připravit a obecně nedoporučujeme design nových aplikací postavených na této technologii.

LPWAN jsou vhodnější

Jaká je tedy alternativa? V posledních letech na trhu rezonuje skupina rádiových přenosových technologií pod souhrnným názvem LPWAN - Low Power Wide Area Network.

Jedná se o sítě, které umožňují přenos dat na dlouhé vzdálenosti s vysokou spolehlivostí, vysokou energetickou účinností a jsou navrženy právě s ohledem na bateriová zařízení. Nejsou vhodná pro přenos velkých objemů dat - většinou se pohybujeme v řádu desítek kilobajtů až nižších jednotek megabajtů za měsíc. To je rozpětí víc než dostatečné pro drtivou většinu IoT aplikací - tedy senzorů.

LPWAN sítě typicky pracují na rádiové frekvenci 800-900 MHz. Nižší frekvence má hned několik výhod - nižší energetická náročnost, lepší dosah a snazší prostup signálu překážkami. Nicméně snižování frekvence má své praktické limity ve velikosti antény (čím nižší frekvencí, tím větší je délka vlny a tedy je potřebná větší anténa). LPWAN - přehled sítí

LPWAN technologie: NB-IoT, LoRaWAN a Sigfox

Dnes existuje celá řada LPWAN sítí, ale typicky se bavíme o 3 hlavních představitelích: NB-IoT, LoRaWAN a Sigfox. Tyto si postupně představíme v dalších článcích. Nelze obecně v žádném případě deklarovat která síť je nejlepší, protože každá má své uplatnění, výhody a omezení.

My vnímáme rozvoj LPWAN sítí jako obrovskou příležitost a zlomovou technologii pro nasazování IoT aplikací - a to jak v průmyslové oblasti (IIoT - Industrial Internet of Things), tak ve spotřebním sektoru (CIoT - Consumer Internet of Things).

TIP: Pusťte si záznam webináře o LPWAN.

Právě z tohoto důvodu se v HARDWARIO soustředíme na aplikace, které jsou s LPWAN spojené a jsme lídři v tomto oboru. Na technologiích NB-IoT, Sigfox a LoRaWAN stavíme zákaznické aplikace i vlastní produkty - naší vlajkovou lodí v této oblasti je víceúčelových IoT hub CHESTER. Pro rychlé ověřování konceptů lze použít naši open-source IoT stavebnici.